fredag 6 april 2012

Home is where your heart is..BUT..



Jag brukar säga så och för mig har det alltid stått för att jag kan känna mig hemma varsomhelst om jag bara gillar't. Jag vill inte att det ordet ska vara bundet till en speciell plats utan till människorna som finns där jag är. Omständigheterna som finns där. Så jag tar med mig mitt hem dit jag åker.


MEN..jag kan inte undfly att det är någonting med norrland.
För hur jag än skapar mig ett hem någon annanstans, tar med mig mina hjärtevänner och bosätter mig på olika ställen så är norrland alltid speciellt.


Att komma hit är som en fristad. Avstånd från allt jag lever i dagligen, men ändå trygghet för det är en plats som jag känner igen och kan in och utantill. En plats där jag inte behöver anstränga mig, upptäcka någonting eller försöka lära känna nya människor. En plats för vila.


Det kanhända att det beror på människorna som finns här. Familjen är ju alltid speciell. Men nånstans är det nog en kombination av plats och människor och omständigheter.


Jag står fortfarande för att home is where my heart is.

Men en liten bit av mitt hjärta kommer alltid att finnas i norrland!

Det är ett som är säkert!